Skip to content

Finanční leasing

Automobil, stroj nebo zařízení  je pro  leasingovou společnost zástavou za poskytnuté financování, a proto je finanční leasing dostupná forma financování pro podnikatele a firmy.

  • platba předem od 0%
  • délka splácení 12 – 84 měsíců
  • variabilní zůstatková hodnota (zpravidla 1000 Kč + DPH)

  • zlepšení peněžního toku (cash-flow) vaší firmy
  • leasingové splátky se platí průběžně na základě splátkového kalendáře
  • leasingové splátky jsou pro vaši firmu plně uznatelným daňovým nákladem
  • výhodné pojištění předmětů