Operativní leasing

Operativní leasing je forma financování automobilů pro firmy. Veškeré starosti s provozem vozidla převezme pronajímatel

  • platba předem  0%
  • délka splácení podle dohody
  • po ukončení nájmu se vozidlo vrací pronajímateli
  • možno doplnit službami až po „full servis“
  • vozidlo podle vašeho výběru

  • zlepšení peněžního toku (cash-flow) vaší firmy
  • leasingové splátky se platí průběžně na základě splátkového kalendáře
  • leasingové splátky jsou pro vaši firmu plně uznatelným daňovým nákladem
  • výhodné pojištění předmětů