Leasing nebo úvěr?

Leasing


Automobil, stroj nebo zařízení leasingová společnost odkoupí a pronajme zájemci, a protože  je po dobu nájmu jeho majitelem, schvalovací proces je jednodušší.

 • Pouze pro firmy
 • délku splácení  je možno zkrátit, zbylé měsíce do min. doby leasingu jsou nulové splátky
 • variabilní zůstatková hodnota – symbolická nebo v procentech z pořizovací ceny

 • zlepšení peněžního toku (cash-flow) vaší firmy
 • leasingové splátky se platí průběžně na základě splátkového kalendáře
 • leasingové splátky jsou pro vaši firmu plně uznatelným daňovým nákladem
 • výhodné pojištění předmětů

 

 

Úvěr

Úvěrem je možné financovat i nákladní vozy, stroje nebo zařízení, jedná se však o náročnější proces při schválení financování.

 • platba předem od 10% z ceny předmětu vč. DPH 
 • délka splácení 12 – 96 měsíců
 • možné i pro soukromé osoby 
 • jednorázový odpočet celé DPH z kupní ceny (platí pro plátce DPH)

 • předmět financování se stává ihned majetkem klienta
 • jednoduché předčasné ukončení smlouvy
 • minimální doba splácení není limitována zákonem jako u leasingu
 • možnost financování komodit nevhodných pro leasing – např. soubory předmětů
 • možnost využít při financování s podporou dotačních programů